982122250753+ info@artina.co

نیروگاه های هوشمند آرتینا

در کشور ما با توجه به مصرف روز افزون انرژی برق، افزایش مصرف در فصل گرما و احتمال بروز اتفاقات پیش بینی نشده (از جمله جنگ و هدف قرار گرفتن صنایع زیرساختی کشور) ، اتکای صرف به برق شبکه سراسری کشور می تواند بحران ساز باشد. خورشید منبعی پاک، رایگان، غیرقابل تحریم، قابل اعتماد و همواره در دسترس است که در بیشتر نقاط کشور ما تابش قابل قبولی جهت احداث نیروگاه خورشیدی دارد.

 به گزارش برق نیوز، قبل از حادثه زلزله و سونامی در ژاپن چهار سال قبل از حادثه کارخانه خودرو سازی تویوتا واقع در استان miyagi در شمال فوکوشیما از نظر تامین انرژی الکتریکی متکی به شرکت tohoku electric power بود . اما پس از حادثه و خاموشی تمام واحدهای نیروگاه فوکوشیما  و متوقف شدن تمام فعالیت های کارخانه به مدت دو هفته مدیریت کارخانه به این فکر افتاد که غیر از اتکا به انرژی الکتریکی شبکه بایستی منبع دیگری نیز بعنوان stand by و مطمئن پیش بینی و در نظرگرفته شود.چون این حادثه در نوع خود بی سابقه بود.

شرکت دانش بنیان مهندسی و بازرگانی مواد و انرژیهای تجدید پذیر آرتینا در راستای پاسخگویی به این نیاز و پیش گیری از بحرانهای بالقوه ، برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت  نیروگاههای هوشمند خورشیدی نموده که با کمترین سرمایه گذاری در احداث نیروگاه خورشیدی بیشترین بهره وری از وجود نیروگاه را برای سرمایه گذار و کشور ایجاد می نماید. این امر از آنجا محقق می شود که سرمایه گذار تا جایی که برایش سود دارد از برق شبکه شهری بهره مند خواهد بود و به انتخاب خود در زمانهای پر مصرف (پیک مصرف)که هم هزینه برق مصرفی افزایش می یابد و هم احتمال خاموشی وجود دارد ، با جدا کردن خود از شبکه سراسری ، هم کمک به شبکه سراسری نموده و بار شبکه را کاهش می دهد و هم احتمال قطعی برق خود و زیانهای ناشی از آن را به صفر می رساند. ضمن آنکه مازاد تولید خود را به شبکه سراسری میفروشد و کسب درآمد می نماید و با کاهش استفاده از برق شهری علاوه بر کاهش بار شبکه عملا در مصرف آب نیز صرفه جویی می گردد.