982122250753+ info@artina.co

باتری ذخیره انرژی خورشیدی

باتری خورشیدی وسیله ای است که انرژی خورشیدی را برای مصارف بعدی ذخیره می نماید تا مصرف کننده در زمانهایی که نور خورشید وجود ندارد از آن استفاده نماید. زمانیکه باتری خورشیدی را به عنوان یک قسمت از نیروگاه خورشیدی خانگی خود در نظر می گیرید این امکان را به شما می دهد به جای آنکه انرژی تولیدی مازاد را به شبکه برگرداند، در زمانهای مورد نیاز همانند زمانیکه برق سراسری قطع شود، خودتان مصرف می نمایید.

انواع مختلفی از باتریها موجود است که معروفترین آنها باتریهای Lead Acid و Lithium-ion هستند.

باتریهای Lead acid  ارزان قیمت بوده ولی طول عمر پایین و ظرفیت کمی دارند. در مقابل باتریهایی Lithium-ion ظرفیت بالا و طول عمر مناسب دارند اما قیمتشان نیز بالاست.